Kybernetický úřad
hledat
top

ISVS a legislativa

Stahnout článek ve formátu PDFF

Informační systémy veřejné správy jsou souborem informačních systémů, které slouží pro výkon veřejné správy. Co si ale můžeme pod těmito informačními systémy představit?

Pomoc v této definici nám předkládá komentář k zákonu č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy. Důvodem, proč vůbec rozlišovat, který systém spadá do režimu informačních systémů veřejné správy (dále jen ISVS), je nutnost zpracování informační koncepce, tj. dokumentu, v němž mají být uvedeny dlouhodobé cíle v oblasti řízení kvality a bezpečnosti spravovaných ISVS, obecné principy pořizování, vytváření a provozování ISVS.

Ke každému ISVS musí vést orgán veřejné správy provozní dokumentaci. Navíc má být uvedena také charakteristika každého ISVS. Orgán veřejné správy má dále povinnost předávat údaje o spravovaných ISVS do informačního systému spravovaného Ministerstvem vnitra. Samotné určení co je a není ISVS je tedy nezbytné pro naplňování povinností stanovených zákonem o ISVS.

Jak je to tedy s těmi informačními systémy veřejné správy. Zákon č. 365/2000 ve svém §3 stanoví v prvním odstavci, že „Informační systémy veřejné správy jsou souborem informačních systémů, které slouží pro výkon veřejné správy. Jsou jimi i informační systémy zajišťující činnosti podle zvláštních zákonů“ Paragraf třetí, pátý, a šestý poté určí, na které z informačních systémů se zákon nevztahuje.

Nicméně skutečnost, že nějaký informační systém je ISVS nemusí zákon výslovně stanovit. Nejjednodušší určení ISVS je v situaci, kdy právní předpis upravující vedení ISVS jej takto přímo označí. Není tomu však takto ve všech případech. Povaha informačního systému vyplývá přímo z §3 odst. 1 zákona č. 365/2000 Sb. Poslední, ale neméně důležitý paragraf č. 8, který říká, že: „Provozovatel je povinen při provozování informačního systému zajišťovat ochranu a bezpečnost informací v rámci provozovaného informačního systému“. (Kdo je provozovatel IS nám napoví §2 písm. d), který reaguje na nutnost ochrany především osobních dat vedených v databázích ISVS.

Uveďme nyní tedy nějaké příklady ISVS. Ministerstvo vnitra spravuje například následující ISVS:

  • podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.
    • Informační systém o datovýc prvcích
    • Informační systém o informačních systémech veřejné správy

 

V případě obcí jsou ISVS:

  • evidence uložených pokut podle §58 a 59 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
  • evidence plátců místních poplatků podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
  • evidence obyvatel

 

Nyní když jsme částečně načrtli, jak rozpoznat ISVS, se můžeme zaměřit na povinnosti při jejím vedení. Podle §5a orgány veřejné správy vytvářejí a vydávají informační koncepci, uplatňují ji v praxi a vyhodnocují její dodržování. Stanovují v ní své dlouhodobé cíle v oblasti řízení kvality a bezpečnosti spravovaných informačních systémů a vymezí obecné principy pořizování, vytváření a provozování informačních systémů veřejné správy.

Prováděcí právní předpis poté stanoví obsah a strukturu informační koncepce, stejně tak jako postup orgánů veřejné správy při jejím vytváření a vydávání. Prováděcím předpisem se rozumí vyhláška č. 529/2006 Sb., o požadavcích na strukturu a obsah informační koncepce a provozní dokumentace a o požadavcích na řízení bezpečnosti a kvality informačních systémů veřejné správy. Koncepce se zpracovává s ohledem na potřeby konkrétního orgánu veřejné správy a není určen jejich přesný rozsah.

Informační koncepce je tedy základním kamenem ve vedení ISVS pro orgány veřejné správy. Na vytvoření této koncepce jsou kladeny jisté nároky na obsah a kvalitu, na které musí dotčený zpracovatel dbát. Je proto zpravidla zadávána externím, soukromým dodavatelům, kteří mají s danou problematikou zkušenosti a dokáží ji zpracovat v požadované kvalitě.

Více informací naleznete zde: Co máme dělat, pokud chceme atestovat?

Autor článku: Bohuslav Hrdý

Zdroje: www.vlada.czwww.mvcr.czzákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy

Odpovědět na příspěvek

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


dva + 1 =

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

top