Kybernetický úřad
hledat
top

Co je ISVS?

Stahnout článek ve formátu PDFF

ISVS =

Informační Systémy Veřejné Správy

Server ISVS.CZ zajišťuje již od roku 2004 nezávislé zpravodajství o nejnovějším dění v oblasti Informačních Systémů Veřejné Správy (ISVS) a eGovernmentu jako takovém.

Denně zajišťujeme monitoring internetu i jiných zpravodajských médií, abychom informace z oblasti ISVS a eGovernmentu soustředili na stránky ISVS.CZ a podle potřeby je doplnili, upřesnili či komentovali.

Současně popisujeme projekty, portály a události z dané oblasti, vysvětlujeme hlavní principy právních předpisů a metodik, upozorňujeme na důležité akce, konference i semináře a z nejvýznamnějších z nich přinášíme reportáže.

Na obsahu zpravodajství spolupracujeme s centrálními úřady státní správy i s dodavateli produktů a služeb pro veřejnou správu.

ISVS.CZ je od počátku neziskový projekt, případné příjmy z inzerce jsou zcela využity na úhradu alespoň části nákladů provozu a rozvoje služeb zpravodajství ISVS.CZ.

Problematiku rozvoje, právní rámec a metodické řízení ISVS a eGovernmentu zajišťuje Ministerstvo vnitra ČR.

Nejvýznamnější právní předpisy a metodika z oblasti ISVS a eGovernmentu:

 

 

 

 

 

Server ISVS.CZ buduje a provozuje společnost ADVICE.CZ s.r.o. 

top