Kybernetický úřad
hledat
top
Právě se nacházíte: TOP články

MVČR: Zlepšení přístupu k informacím? Tak určitě…

27. listopadu 2014 uspořádalo Ministerstvo vnitra konferenci na téma „Právo na informace versus jejich ochrana“, na níž bylo projednáváno další směřování informačního práva v České republice. Ve stejnou dobu ovšem to samé ministerstvo navrhlo, aby novela zákona o svobodném přístupu k informacím byla vypuštěna z Plánu legislativních prací vlády a to do konce roku...
Více...

Jak správně převzít radnici?

Je krátce po volbách a nově zvolená komunální reprezentace se právě rozkoukává na radnicích. Čím začít? Na co se zaměřit, na co si dát pozor? Přečtěte si praktický rádce sestavený Oživením a starosty. V obecné rovině pro Vás má Oživení tři doporučení, kterých byste se měli držet: základem je rozhodnutí nekrást a maximálně to ztížit těm, kteří by...
Více...

Zveřejnit na webu videozáznam ze zastupitelstva je v pořádku!

Obec Psáry zveřejnila na svých webových stránkách videozáznam ze zasedání zastupitelstva, který obsahoval některé osobní údaje ředitelky základní školy. Úřad pro ochranu osobních údajů uložil obci pokutu. Správní řízení ÚOOÚ zahájil dne 19. října 2011. V dubnu 2013 Městský soud v Praze rozhodnutí ÚOOÚ zrušil. Obec má právo informovat veřejnost o příjemcích...
Více...

Podívejte se na návrh vyhlášky významných IS

Národní bezpečnostní úřad ve spolupráci s Ministerstvem vnitra vypracoval návrh vyhlášky o stanovení významných informačních systémů a jejich určujících kritériích k provedení zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti). Jak jsme psali v tomto článku: Kybernetický zákon: Kdy budou vyhlášky a...
Více...

Kybernetický zákon: Kdy budou vyhlášky a jaké budou náklady?

Za dva měsíce začne platit nový zákon o kybernetické bezpečnosti. Stále ale chybí klíčové vyhlášky. Jak je jejich příprava daleko? A jaké budou náklady? Kybernetický zákon má zajistit lepší připravenost České republiky na možné kybernetické hrozby. Stále ale není jisté, na koho se vlastně budou vztahovat a kdo se tak musí připravit na nové povinnosti ze zákona...
Více...

Jak zajistit svou kybernetickou bezpečnost?

Se schválením zákona o kybernetické bezpečnosti se objevuje mnoho otazníků kolem praktické realizace bezpečnostní politiky povinných institucí tak, aby odpovídala nové legislativě. Bezpečnostní politika jako taková je souhrnem principů a řešení, ze kterých vychází návrhy na realizaci standardů, směrnic, procedur a opatření uvnitř instituce. Schválený zákon o kybernetické...
Více...

Jaké bude pokračování reformy veřejné správy?

Světlo světa spatřil nový dokument, který popisuje současný stav veřejné správy a podrobně rozepisuje další plány – strategický rámec rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 -2020. 27. srpna 2014 byl schválen usnesením vlády č. 680. Co je v plánu a na co se můžeme všichni těšit? Proč tento dokument vznikl? Veřejná správa v České republice se přes realizaci...
Více...

Správné předání úřadu je základem úspěchu

Blíží se komunální volby, které se budou konat v pátek 10. a sobotu 11. října 2014.  A co dále? Kandidáti, kteří uspějí, přebírají za chod obce odpovědnost, a jelikož se činnost na obcích nijak nezastavuje, musí skočit rovnýma nohama do děje. Ode dne voleb do ustavujícího zasedání zastupitelstva vede obec dosavadní starosta, tedy ten, který jím byl do dne voleb....
Více...
top