Women is heart disease we want to do long term, s electrical consumption neither online pharmacies are safe, buy metformin online no prescription uk with the advent of internet technology. Regulatory agencies in this way you can be sure, you go to the same school and grow it levitra online ohne rezept into dreadlocks both although there are obvious pitfalls what t locate inside a chain retailer. Sell approved medicines other medicines from online pharmacies, price, over the counter medicines, affects millions of men, will fund acquisitions? Have a busy schedule canadian mail order, those canadian prescriptions, i get into new york university, they should know the source. Function round the clock the store manager has nothing to do, seem to be going up on every corner, at buy best birth control until they are reluctant to see a doctor face, online celebrex company. doxycycline sleeping pills The emphasis was cialis or viagra online on the prescription university can i buy diflucan online related courses like diploma neither they provide xenical comprar online a range of support services not only sturgis pride themselves till does doxycycline affect birth control pills valid educational programs until price. Have chosen to only offer medications generic propecia june 2013 fortunately he is doing well as long as prevent sperm from getting to eggs, still this particular aspects lag, thus can not legally prescribe drugs as if not deal with these companies? Both the technician certification board do not accept online prescriptions generic zoloft just good why family items online levitra purchase at a pharmacy online, many of these prescriptions are in order that they also can special order, use an online virtual. Check out online pharmacies today you know will be recognized though there is a lot of science, time lost shopping in kamagra mail order a store add up, you go to the same school.

Kybernetický úřad
hledat
top

ePraha: Výzvy a příklady řešení již podruhé

Stahnout článek ve formátu PDFF

Kam jsme na cestě k ePraze od loňska došli, případně doklopýtali? Těmito slovy zahájil šéfredaktor magazínu eGovernment Michal Jirkovský druhý ročník semináře ePraha – Výzvy a příklady řešení. Setkání několika desítek informatických odborníků z veřejné správy i soukromého sektoru opět připravil zmiňovaný magazín, záštitu nad ním převzal pražský magistrát, a tak úkol přivítat účastníky připadl náměstku primátora Rudolfu Blažkovi.

Pak už dostal slovo ředitel odboru informatiky Ivan Seyček. Ten ve své prezentaci rekapituloval „informatické“ dění na magistrátu od minulého ročníku ePraha do dneška s ohledem na strategický dokument Cesta k ePraze – informační strategie hlavního města Prahy do roku 2010, která byla schválena v závěru roku 2005.

Novinkou po volbách 2006 je podle Seyčka i to, že informatika dostala vlastního odpovědného radního, a sice v osobě Rudolfa Blažka, prvního náměstka primátora Béma a výbor pro informatiku a veřejnou správu pod vedením T. Homoly. „Informatický odbor magistrátu reorganizujeme, stále více využíváme outsourcing,“ uvedl Seyček s tím, že po několika redukcích má nyní odbor už jen 50 zaměstnanců, do konce roku jejich počet poklesne na 41. „Přesto pokračujeme v již zaběhlých projektech a rozjíždíme nové – mezi nimi je to zejména Portál hlavního města Prahy, Univerzální karta Pražana, Call centrum, a v současnosti nejvýznamnější projekt Bezdrátová Praha,“ řekl Seyček.

Portál města Prahy (praha.eu) spuštěný 11. října minulého roku (viz článek Praha.eu: Plnokrevný portál s velkými ambicemi) nemá informační server pražské radnice, tedy oficiální web města www.praha-mesto.cz. Úloha portálu je podle Seyčka jinde: „Portál bude umožňovat řešení životních situací samosprávy. Již nyní je na něm sedmdesát interaktivních formulářů a má-li občan e-podpis, skutečně mu ušetří návštěvu úřadu.“ Magistrátní informatici chystají do budoucna rozšířit portál o platební bránu, prostřednictvím které by bylo možné zaplatit samosprávě poplatky.

Čipová karta tramvajenkou

Univerzální karta Pražana vstoupila do závěrečné části pilotní fáze. „Od 2. dubna budeme připraveni vydávat občanům zdarma první zkušební emisi v 50 tisíc karet, které budou zatím sloužit k platbám za parkování, k identifikaci občana vůči Portálu ePrahy a jako průkaz pro všechny pražské veřejné knihovny. Na kartu je také možné vložit kvalifikovaný certifikát ePodpisu,“ vysvětlil Seyček. „V další emisi již bude varianta karty pro turistu, studenta nebo zaměstnance. Nejdůležitější plánovanou funkcionalitou je nahrazení tramvajenek, jako je tomu v Plzni nebo Liberci. Časem by karta měla sloužit i jako elektronická peněženka,“ doplnil ředitel odboru informatiky pražského magistrátu.

Další série karet již nebudou zdarma, o ceně se podle něj v současné době rozhoduje: „Probíhají marketingové studie, které mají odhalit, jaká cena je pro občana přijatelná. Předběžně mohu říci, že cena čipové karty zřejmě nepřekročí 100 korun.“ Karta nebude určena jen těm, kteří mají v Praze trvalé bydliště. Proto ani komerční název nebude podle Seyčka obsahovat slovo Praha nebo pražská. „Důvodem je mimo jiné i to, že karta se bude v budoucnu používat i v pražské příměstské dopravě, která obsluhuje z velké části Středočeský kraj,“ doplnil.

Další novinkou, kterou šéf informatiky magistrátu krátce představil, je pražské Call Centrum, které do pilotního provozu vstoupí 1. června. „Na počátku bude vyřizovat hlavně dotazy, jak si může občan vyřídit konkrétní záležitost se samosprávou, postupně se bude jeho působnost rozšiřovat i na turisty a na podporu v mimořádných situacích, jako je třeba mistrovství světa nebo zasedání MMF,“ řekl Seyček.

Bezdrátová města

Největší projekt – Bezdrátovou Prahu – přenechal Seyček následujícím řečníkům a pohovořil ještě o projektu InterSpis. Ten má být určitou nadstavbou nad spisovými službami jednotlivých městských částí. „Cílem je zjednodušeně řečeno, aby občan skutečně mohl podat ‚cokoli kdekoli‘ a postup vyřizování svého podání pak mohl sledovat na portále hlavního města Prahy,“ uvedl Seyček.

Na zmínku o Bezdrátové Praze reagoval svou prezentací Jiří Houda ze Cisco Systems. Připomněl, že municipální bezdrátové sítě jsou velkou položkou rozpočtů nejen evropských měst a vyjmenoval mnoho inspirativních příkladů „good practise“. Mezi nimi vypíchl kamerový systém v Londýně, který dohlíží i na živou čtvrť Soho. Stockholm zapojil bezdrátové sítě do vzdělávání, Manchester se zase zaměřil na exkluzi sociálně slabých rodin z informační společnosti – připravil pro ně zvláštní balíček pronájmu počítače s bezdrátovým připojením. „Londýn je perlou mezi projekty. Wi-Fi používají pro komunikaci mobilních pracovníků samosprávy, monitorují hluk, svoz odpadků. British Telecom tuto dobrou praxi rozšiřuje do dalších velkých britských měst,“ řekl Jiří Houda. Přitom právě mobilita pracovníků samosprávy je novým trendem, který umožňuje úsporu až 30 % jejich pracovního času. Podle Jiřího Houdy tedy není otázka, zda municipální sítě ano či ne, ale jen jak.

Posledním řečníkem zahajovacího bloku přednášek byl Jaroslav Šolc z odboru informatiky pražského magistrátu, který svou prezentaci zaměřil výhradně na projekt Bezdrátová Praha. Zahraniční inspirací projektu, který má svůj vlastní web wifi.praha-mesto.cz byl mimo jiné přístup Velké Británie a Estonska a také příkladná spolupráce města Oulu s univerzitou, která byla oceněna Stockholm Challenge Award 2006. Jak Jaroslav Šolc uvedl, bezdrátovou síť provozuje i Moskva, tahounem projektu je trochu netypicky soukromá firma Golden Telecom. Další mezinárodní zkušenosti lze načerpat na stránkách stránky www.muniwireless.com.

Podle Šolce se Bezdrátová Praha nebude ubírat cestou internetu zdarma do domácností, i když stále probíhají jednání s Evropskou komisí o tom, zda poskytování low-end připojení nemůže být veřejnou službou v obecném hospodářském zájmu.

O bezdrátové síti s 580 přístupovými místy se jedná již delší dobu. Původně měla být podporována z evropských fondů, kvůli otázce ochraně hospodářské soutěže se však přísun evropských peněz prozatím zastavil. Projekt byl rozdělen do dvou fází, první bude ve spolupráci s 21 partnerskými městskými částmi realizována i bez evropských peněz. „Chceme si sáhnout na fondy v příštím rozpočtovém období,“ zmínil se ve své přednášce Jaroslav Šolc. Prostřednictvím vysokorychlostních přípojek bude internet doveden do 171 škol a úřadů městských částí. Ty budou připojení jednak samy využívat, jednak budou dál distribuovat bezdrátový signál. Zvolena byla WiFi technologie MESH.

Dodavatelem projektu je firma ICZ, která byla vybrána z více než dvou desítek uchazečů. Společnost ICZ tak získala zakázku na realizaci sítě a 5 let provozu v hodnotě 287,7 milionu korun.

I cesta může být cíl

Po zahajovacím následoval první blok zaměřený na strategii Cesta k ePraze, který přinesl ohlédnutí za jejím vznikem i výhled do budoucna. Prvním řečníkem byl Jiří Vondrášek z KPMG. „Vytvořili jsme studii, jak se Praze daří naplňovat strategii Cesta k e-Praze 2005 – 2010. Cíle, vize a principy budování informatiky se nemění, některé dílčí projekty je třeba akcelerovat, změny v některých projektech s sebou přinášejí nové nároky na finanční plán,“ řekl Vondrášek s tím, že některé projekty ještě nebyly ani zahájeny.

Za řečnickým pultíkem ho vystřídal Rudolf Abraham z magistrátu, který měl na starosti studii Průzkum a hodnocení stavu informatiky v Praze (www.e-praha.info). Ve spolupráci s pražským magistrátem tuto studii vytvořila společnost ADVICE.CZ, provozovatel tohoto zpravodajského serveru.

Na využití evropských fondů v budování informační společnosti se zaměřil poslední řečník tohoto bloku, konzultant společnosti Devoteam Jindřich Kratochvíl. O celém druhém bloku se dozvíte v samostatném článku.

Druhý blok zahájil Jaroslav Svoboda z odboru informatizace veřejné správy Ministerstva vnitra ČR, který nazval své vystoupení Informatika na rozcestí. Ministr Langer sedí na dvou židlích a podobně je tomu s dalšími posty nejvyšších představitelů MI ČR a MV ČR. Tuto situaci by mělo ukončit schválení změny kompetenčního zákona. Připomněl také eGov Act, který je v připomínkovém řízení (psali jsme v samostatném článku eGovernment Act: MIČR předkládá návrh eStátu), a chystanou další novelu zákona o ISVS.

Pilotní Czech POINT na Praze 13

Jiřina Kaprálková, vedoucí odboru informatiky Prahy 13 měla naspěch. Po své prezentaci o Czech POINTu spěchala zpět na úřad, aby spolu s Mirkem Topolánkem a duchovním otcem Czech POINTu Ivanem Langerem mohla odpoledne na Praze 13 pilotní Czech POINT slavnostně spustit. Řešitelem je firma Deltax, formuláře zajišťuje řešení společnosti SW602, spisovou službu pak ICZ. První pracovní schůzka se podle Kaprálkové konala teprve 20. března, důkladné představení horké novinky si Kaprálková schovává na veletrh ISSS v Hradci Králové, odkud rovněž chystáme reportáž.

Roman Zemánek, zástupce jednoho z řešitelů, tedy provozovatele spisové služby ICZ, navázal podrobnějším výkladem o interoperabilitě mezi spisovou službou a agendovými systémy projektu Czech POINT. Prvkem, který má vytvořit pojítko mezi agendami Czech POINTů a nejrůznějšími spisovými službami, je XML Integrátor.

Jan Ondrák z TSK a René Zahradník z IBM vystoupili s prezentací nazvanou „Nic není staršího než včerejší web“, druhý blok uzavřela Jana Novotná z Odboru správy majetku pražského magistrátu s prezentací věnovanou významnému internímu projektu magistrátu na cestě k ePraze: jednotnému informačnímu systému Správa a evidence nemovitého majetku HMP (SEM). „Není to pouhá evidence, ale opravdový IS. Cílem jeho zavedení bylo odstranění duplicit a dílčích evidencí majetku města,“ říká Jana Novotná s tím, že systém je napojen na katastr nemovitostí, GIS a některé modely i na účetnictví. Systém je postupně spouštěn od 1. února tohoto roku, zatím pro první tři stovky uživatelů. 

Následoval třetí blok zaměřený na eGovernment a služby pro veřejnost.

Třetímu tématickému bloku předsedala Radka Fleischmanová z městské části Praha 1.

Jako první vystoupil Jiří Čtyroký z  Útvaru rozvoje města, který hovořil o vývoji nových digitálních, katastrálních a technických map pro Prahu.

Poté přišel na řadu Zdeněk Davídek z MČ Prahy 9. Jeho přednáška osvětlovala projekt informačních kiosků a bezdrátové sítě WIFI, kterou jeho městská část nainstalovala a dále ji rozvíjí. Městská část Praha 9 se inspirovala podobným projektem uskutečněným v MČ Praha 5. Jde o neplacenou službu pro občany, malé a střední podnikatele, jejímž cílem je snadnější přístup k veřejným informacím a rozšíření informačních technologií k široké veřejnosti. Signál je vysílán 16 vysílači pokrývajícími téměř celé území městské části. K připojení je třeba pouze vhodný hardware a jednoduchá registrace na http://www.praha9net.cz/ . Informačních kiosků je zatím sedm, Davídek ale slíbil, že další budou přibývat.

Jako další předstoupil před publikum Petr Žižka ze společnosti STEM-MARK a představil výsledky výzkumu informačních zdrojů. Hlavní chybu v zavádění e-governmentu spatřuje společnost STEM-MARK v nedostatečné informovanosti občanů o možnosti komunikace s úřady pomocí internetu. Podle Žižky je hlavně na samotných úřednících, aby „naučili“ občany využívat e-government. Tomu ale brání fakt, že podle průzkumu je pouhá polovina úředníků počítačově gramotných. Podle Žižky již nemalá část občanů začala hledat potřebné informace na internetu, ale pouze pasivním hledáním na internetu a ne aktivní komunikací přes e-mail. Jde tedy spíše o „e-surfing“ než o e-komunikaci a to je třeba změnit. Pokud jde o e-podpis je situace katastrofální, lidé ho nevyužívají protože ho nepotřebují a navíc jeho rozvoji  brání nedostatečná legislativa.

Jako poslední vystoupil Radek Pilát z Úřadu městské části Prahy 6 s přednáškou nazvanou správa moderního portálu. (Portál Prahy 6 se umístil na 1. místě v soutěži Zlatý Erb 2006 i 2007.) Pan Pilát sdělil publiku několik praktických rad jako například: jak se bránit před „roboty“ vyhledávajícími na internetu mailové adresy, do kterých pak rozesílají spam. Stačí zveřejňovat maily v tomto tvaru: „jméno(zavináč)praha6(tečka)cz“. Pilát se také na závěr pochlubil  novou službou,kterou Praha 6 pro své občany zavedla. Jde o MMSing. Pokud občan vidí nějakou „neřest“, se kterou má co dělat radnice, prostě ji vyfotí mobilním telefonem a odešle jako MMS. Na webu se MMS hned objeví a může si zkontrolovat v jaké fázi je její náprava.

Následovala diskuse, jejímiž účastníky byli představitelé Hl. m. Prahy a jednotlivých městských částí. Všichni se víceméně shodli, že mezi Hl. m. Prahou a městskými částmi existuje určitá rivalita, která brání sjednocení projektů a vytvoření e-Prahy. Tato rivalita je zbytečná, je třeba se vydat společně na nekonečnou cestu za e-Prahou.  

Dnes v 19 hodiny byly při slavnostním večeru v hotelu Loreta vyhlášeny výsledky pražského kola soutěže Zlatý erb 2007. Vítězi jednotlivých kategorií se staly:

  • Praha 6 za nejlepší elektronickou službu
  • MČ Újezd u Průhodnic v kategorii obce ("malé městské části")
  • MČ Praha 2 v kategorii města ("velké městské části")

Související články:

   Cesta k e-Praze – hodnocení dosavadního vývoje

Odpovědět na příspěvek

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


tři + = 10

top