Kybernetický úřad
hledat
top
Právě se nacházíte: Dotace, granty a fondy

Podali jste žádost v rámci Výzvy č. 22? Uspějete!

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR navýšilo 4. prosince 2014 finanční alokaci výzvy na podporu zavádění ICT v územní veřejné správě v Integrovaném operačním programu. Cílem výzvy je posílit bezpečnost dat, elektronizovat procesy a digitalizovat data za účelem rychlé a efektivní práce úřadů. Obce mohly předkládat projektové žádosti do výzvy 30. 6. 2014. Bohužel...
Více...

Jak vaše město čerpá evropské dotace?

Česká televize připravila na webu ČT24 v rámci servisu k letošním komunálním volbám speciální aplikaci. S pomocí jednoduchého vyhledávače v ní každý může zjistit, kolik peněz získala jeho obec (nebo klidně i jakákoli jiná) za uplynulé čtyři roky ze strukturálních fondů EU, jaké projekty byly realizovány a jaké se jim podařilo zahájit. Zároveň v souhrnném...
Více...

Výzva č. 22: zájem je o 300 milionů větší než alokace

V dubnu byla vyhlášena výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory z Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 2.1 – Zavádění ICT v územní veřejné správě. Jejím cílem je posílit bezpečnost dat, elektronizovat procesy a digitalizovat data za účelem sdílení rychlé a efektivní práce (Výzva č. 22). K 30. červnu 2014 byl příjem žádostí uzavřen....
Více...

Operační programy pro čerpání peněz z EU vláda schválila

Česko má v začínajícím programovém období 2014 až 2020 k dispozici zhruba 600 miliard korun. Vláda na dnešním jednání schválila zbývající dva operační programy pro programové období 2014-2020. Jedná se o program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a Technická pomoc. Ministři tak celkem schválili devět programů, přes které může Česká republika v dalším...
Více...

Evropské fondy: jaké výzvy a řešení přinášejí?

Na brněnském výstavišti se ve čtvrtek 24. dubna v rámci Mezinárodního veletrhu investičních příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech Urbis Invest konala odborná konference nazvaná „Evropské fondy  – výzvy a řešení“. Uspořádalo ji Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR. Mimo jiné zaznělo hodnocení možností a...
Více...

Řízení kvality dle MMR aneb další projekt z dotací EU

Je nutné, čerpat za každou cenu dotace z EU na internetové projekty, které nijak nepřispějí státu jako celku? Které nepřispějí eGovernmentu a kvalitě služeb veřejné správy? Musí MMR zrovna řešit kvalitu služeb cestovních kanceláří, nebo by bylo lepší řešit kvalitu služeb veřejné správy nebo řízení dotačních titulů od MMR jako takových? Není to od MMR jen rádoby...
Více...

Čerpání dotací a zákon o úřednících

Evropská komise kritizovala, že ČR dosud nemá zákon o státních úřednících. Co se stane, pokud jej poslanecká sněmovna ani nyní neschválí? Je takový scénář názoru reálný?  Schválení – a nabytí účinnosti – zákona o úřednících, který by garantoval stabilizaci a profesionální, politicky „inertní“, výkon centrální veřejné správy, je jednou z podmínek...
Více...

Starostové požadují: Prostředky z EU na samosprávy a jednodušší systém

Využití evropských prostředků bylo hlavním tématem jubilejního XX.Kongresu starostů a primátorů, který každoročně pořádá Svaz měst a obcí ČR. V současné chvíli se nacházíme v období, kdy se rozhoduje o budoucím využití evropských prostředků. V této debatě jsou z pohledu Svazu měst a obcí ČR důležité oblasti, které bude možné podporovat, množství peněz...
Více...
12
top